Sorbatul de potasiu in tratamentul bolilor cartofului si prelungirea depozitarii

Sorbatul de potasiu in tratamentul bolilor cartofului si prelungirea depozitarii

Râia argintie a cartofului (Helminthosporium solani)

Râia argintie (Helminthosporium solani; san. Spondylocladium atrovirens)

Este o boală prezentă în marea majoritate a zonelor unde se cultivă cartoful. Boala atacă doar tuberculii, afectând negativ aspectul comercial, producând şi pierderi cantitative si calitative în timpul depozitarii prin deshidratarea rapidă a tuberculilor atacaţi. Calitatea cojii cartofului este din ce în ce mai importantă, deoarece consumatorii caută cartofii cu coajă curată, sănătoasă, în special dacă cumpără cartofi preambalaţi sau la vrac. Cartofi contaminaţi la exterior – de exemplu contaminaţi cu râie argintie, râie neagră, râie comună sau râie făinoasă – nu numai că sunt mai puţin atractivi, dar pot fi păstrați pentru o perioadă mai scurtă. Ciuperca infectează tuberculii în câmp, boala evoluând în timpul păstrării. Principala cale de transmitere a ciupercii de la un an la altul sunt tuberculii de sămânţă infectaţi. În sol, acest parazit are viaţă scurtă, aşa că infecţiile îşi au originea în tuberculul-mamă. În timpul vegetaţiei, infectarea tuberculilor este favorizată de perioadele cu temperaturi ridicate, iar la recoltare şi în timpul păstrării, de umiditate ridicată. Această ciupercă atacă doar tuberculii de cartof. Nu se cunoaşte până în prezent nici o altă gazdă şi nu poate supravieţui rigorilor iernii în sol. În câmp, s-a constatat că, dacă perioada dintre încetarea creşterii şi recoltare este mai lungă, creşte frecvenţa tuberculilor atacaţi. Nu există legătura directă între gradul de infectare a materialului de plantat şi gradul de infectare a noii producţii. Eliminarea de la plantare a tuberculilor atacaţi este o măsură importantă de control, dacă ţinem seama de faptul că ciuperca nu poate supravieţui în sol. La fel, de mare importanţă sunt recoltarea cât mai rapidă după maturizarea tuberculilor şi păstrarea lor în condiţii corespunzătoare.

Sărurile organice și anorganice au fost evaluate pentru capacitatea lor de a suprima dezvoltarea  și sporularea H. solani pe tuberculi de cartof. Tuberculii au fost tratați imediat după recoltare cu soluții 0,2-M de sorbat de potasiu (30 grame/litru), propionat de calciu, bicarbonat de sodiu, carbonat de sodiu, bicarbonat de amoniu sau apă. Sorbatul de potasiu (0,1 M), sorbatul de potasiu acidificat și tratamentele cu propionat de calciu (0,2 M) și tratamentele cu clorură de calciu (0,136 M) au fost incluse în experimente suplimentare. Tuberculii au fost depozitați în condiții comerciale de depozitare timp de 4 până la 6 luni înainte de evaluarea bolii. Gradul de suprimare a bolii a variat între experimente; in orice caz, unele tratamente au redus în mod constant boala. Formarea leziunii pe suprafața tuberculului a fost redusă cu 26 până la 60% folosind sorbat de potasiu (în trei din patru experimente) comparativ cu tuberculii tratați cu apă sau netratați. Sporularea a fost suprimată cu 0,2 M sorbat de potasiu (reducere de 78 până la 99%) în toate cele patru experimente. Carbonatul de sodiu a redus formarea leziunii în două experimente și sporularea în trei din patru experimente. Alte tratamente au suprimat inconsecvent formarea leziunii sau sporularea sau nu au redus boala. Acidificarea soluțiilor organice de sare nu au îmbunătățit suprimarea ciupercii în majoritatea cazurilor. Sorbatul de potasiu are o toxicitate foarte scăzută la mamifere și un potențial mare ca fungicid inofensiv și ieftin după recoltare pentru suprimarea scurfului de argint în timpul depozitării cartofilor. Formarea leziunii pe suprafața tuberculului a fost redusă cu 26 până la 60% folosind sorbat de potasiu (în trei din patru experimente) comparativ cu tuberculii tratați cu apă sau netratați. Sporularea a fost suprimată cu 0,2 M (30 grame/litru) sorbat de potasiu (reducere de 78 până la 99%) în toate cele patru experimente. Carbonatul de sodiu a redus formarea leziunii în două experimente și sporularea în trei din patru experimente. Alte tratamente au suprimat inconsecvent formarea leziunii sau sporularea sau nu au redus boala.  Sorbatul de potasiu are o toxicitate foarte scăzută la mamifere și un potențial mare ca fungicid inofensiv și ieftin după recoltare pentru suprimarea scurfului de argint în timpul depozitării cartofilor. Formarea leziunii pe suprafața tuberculului a fost redusă cu 26 până la 60% folosind sorbat de potasiu (în trei din patru experimente) comparativ cu tuberculii tratați cu apă sau netratați. Sporularea a fost suprimată cu 0,2 M sorbat de potasiu (reducere de 78 până la 99%) în toate cele patru experimente. Carbonatul de sodiu a redus formarea leziunii în două experimente și sporularea în trei din patru experimente. Alte tratamente au suprimat inconsecvent formarea leziunii sau sporularea sau nu au redus boala.  

Sorbatul de potasiu are o toxicitate foarte scăzută la mamifere și un potențial mare ca fungicid inofensiv și ieftin după recoltare pentru suprimarea scurfului de argint în timpul depozitării cartofilor.

https: //europepmc.org/article/agr/ind22038992

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: